Oogkliniek Heuvelrug streeft naar een hoge kwaliteit. Zowel in medisch-technisch opzicht als in de zorg en aandacht voor u als klant. Al onze medewerkers maken zich sterk om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze kliniek. Aarzelt u dan niet uw klachten te uiten.

Een klacht kan voor ons een signaal zijn dat we zaken anders moeten aanpakken. Probeer een klacht alstublieft meteen te bespreken met diegene die u daarvoor verantwoordelijk acht. Een open gesprek ruimt vaak problemen uit de weg.

STAP 1 | Bespreek uw suggestie of klacht met uw arts

In eerste instantie kunt u een afspraak maken met uw behandelend arts om uw suggestie of klacht te delen. We beseffen dat niet iedereen het makkelijk vindt een klacht te bespreken. Door ons echter te laten weten dat u ontevreden bent, krijgen we de mogelijkheid het probleem aan te pakken. Onze ervaring is dat de meeste klachten op deze manier naar tevredenheid worden opgelost.

STAP 2 | Neem contact op met de directie van Oogkliniek Heuvelrug

Heeft u uw klacht besproken met uw arts en komt u er samen niet uit? Neem dan alstublieft contact op met het management van Oogkliniek Heuvelrug.

U kunt dit doen door een brief of e-mail te sturen naar de klachtenfunctionaris via [email protected].

Kunt, of wilt u niet via de digitale route uw klacht indienen? Schrijf dan een brief aan Equipe Zorgbedrijven, t.a.v. Klachtenfunctionaris, Flight Forum 130, 5657 DP, Eindhoven.

Onze klachtenprocedure is overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Uw klacht wordt in behandeling genomen en u ontvangt een inhoudelijke reactie van de kliniek.

STAP 3 | Geschillencommissie

Is uw klacht na stap 1 en 2 niet naar tevredenheid opgelost? Of wilt u rechtstreeks contact leggen met de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken? Dit is een onafhankelijke professionele organisatie. Deze Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken behandelt klachten van cliënten en patiënten tegen zelfstandige klinieken die aangesloten zijn bij Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

Komt u er met uw zorgaanbieder niet uit, dan kunt u uw klacht aan de Geschillencommissie Zorg voorleggen. Het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie Zorg start met het invullen van een kort vragenformulier.

Meer over deze organisatie kunt u lezen op de website van Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.