Oogkliniek Heuvelrug streeft naar een hoge kwaliteit. Zowel in medisch-technisch opzicht als in de zorg en aandacht voor u als klant. Al onze medewerkers maken zich sterk om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze kliniek. Aarzelt u dan niet uw klachten te uiten.

Een klacht kan voor ons een signaal zijn dat we zaken anders moeten aanpakken. Probeer een klacht alstublieft meteen te bespreken met diegene die u daarvoor verantwoordelijk acht. Een open gesprek ruimt vaak problemen uit de weg.

STAP 1 | Bespreek uw suggestie of klacht met uw arts

In eerste instantie kunt u een afspraak maken met uw behandelend arts om uw suggestie of klacht te delen. We beseffen dat niet iedereen het makkelijk vindt een klacht te bespreken. Door ons echter te laten weten dat u ontevreden bent, krijgen we de mogelijkheid het probleem aan te pakken. Onze ervaring is dat de meeste klachten op deze manier naar tevredenheid worden opgelost.

STAP 2 | Neem contact op met de directie van Oogkliniek Heuvelrug

Heeft u uw klacht besproken met uw arts en komt u er samen niet uit? Neem dan alstublieft contact op met de directie van Oogkliniek Heuvelrug. U kunt dit doen door een brief of e-mail te sturen naar Marianne Vlieger (officemanager) via mvlieger@oogkliniekheuvelrug.nl
Uw klacht wordt in behandeling genomen en uw ontvangt een reactie van de directie.
De directie van Oogkliniek Heuvelrug bestaat uit dhr. C. Schneider en drs. N.H. Trap.

Klachtencommissie EMS

Is uw klacht na stap 1 en 2 niet naar tevredenheid opgelost? Of wilt u rechtstreeks contact leggen met onze klachtencommissie? Dat kan altijd, ook als u bovenstaande stappen niet hebt doorlopen. Wij verwijzen u graag naar de Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg. Dit is een onafhankelijke professionele organisatie. U kunt uw klacht schriftelijk sturen naar:

Klachtencommissie EMS
Zusterplein 22
3703 CB ZEIST
(030) 697 08 15

U ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging met de mededeling of uw klacht in behandeling kan worden genomen.
Meer over deze organisatie kunt u lezen op de website van Klachtencommissie EMS.