Medische contactlenzen zijn lenzen die op medische indicatie door de oogarts worden voorgeschreven. In veel gevallen worden deze lenzen gebruikt als u, bijvoorbeeld, een te groot verschil in sterkte heeft tussen beide ogen (wat zich niet meer laat corrigeren met een bril) of als u een afwijkende vorm van het hoornvlies heeft die met een bril niet kan worden gecorrigeerd. Ook hoge sterktes, sterker dan +6 of -10 dioptrieën kunnen met deze lenzen worden gecorrigeerd.

In veel gevallen worden speciale vormstabiele lenzen aangemeten. Deze vallen onder de categorie ‘harde contactlenzen’. Medische contactlenzen kunnen ook zacht zijn om als (tijdelijke) bescherming te dienen na een oppervlakkige beschadiging van het hoornvlies.
Soms krijgt u een contactlens aangemeten op cosmetische indicatie. Deze lens dient dan uitsluitend ter verfraaiing van het oog, bijvoorbeeld als het oog storende littekens laat zien na een trauma. Op de contactlens wordt een iris en pupil geschilderd om het oog er  ‘normaal’ uit te laten zien. Dit zijn de zogenaamde prothese-lenzen of irisprint-lenzen.

Het onderzoek

Bij het eerste consult wordt de kromming van het hoornvlies in beeld gebracht met een topograaf. Dit dient als basis voor de lenskeuze. De sterkte van de ogen wordt uitgebreid opgemeten. Hierna zal er een paslens op het oog worden gezet waarvan de passing en de sterkte nauwkeurig worden bepaald. Vervolgens wordt de meest optimale lens besteld en wordt er een vervolgafspraak gemaakt zodra de lenzen binnen zijn.
Het kan zijn er een tweede passing nodig is om de meest geschikte contactlens te bepalen.

Worden deze lenzen vergoed door de zorgverzekeraar?
De medische contactlenzen worden doorgaans door uw zorgverzekeraar vergoed. De lenzen dienen dan wel geïndiceerd te zijn door de oogarts en aangepast door een speciaal daartoe opgeleide optometrist/contactlensspecialist, die in onze kliniek werkzaam is. Echter, er geldt een jaarlijkse, eigen bijdrage die u zelf dient te betalen. De overige kosten worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage 2020 is €59.00 per oog.

Afspraak maken?

Indien u nog geen indicatie heeft van een oogarts kunt u een afspraak maken met één van onze oogartsen. Het volgende consult vindt plaats bij de contactlensspecialist.
Bent u reeds in bezit van een medische indicatie? Neem dan contact op met onze optiek om direct een afspraak te maken om de lenzen te laten aanmeten.

Medische contactlenzen

Openingstijden optiek

Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Telefoon optiek

030-744 03 93