Tijdens een ooglidcorrectie verwijdert de oogarts een teveel aan huid van de bovenste oogleden. Naarmate we ouder worden, verliest onze huid zijn elasticiteit. Vaak verslappen niet alleen de huidvezels, maar ook het onderliggende bindweefsel. Daardoor kan een teveel aan huid ontstaan in de bovenste oogleden.

Wanneer een ooglidcorrectie?

De huid van de oogleden is erg dun en daardoor gevoelig voor uitrekking. Veel mensen ontwikkelen dan ook in de loop der jaren een teveel aan huid van de oogleden. Een klein teveel aan huid is alleen cosmetisch storend. Als de huid echter over de ooglidrand hangt, heeft dat gevolgen voor het zicht. Een ooglidcorrectie kan dit probleem verhelpen. Deze operatie vindt plaats in dagbehandeling, onder plaatselijke verdoving.

Behandeling ooglidcorrectie

Tijdens uw consult bekijkt de oogarts wat uw klachten zijn. Als de oogarts vindt dat u in aanmerking komt voor een ooglidcorrectie op medische indicatie dan maken we foto’s gemaakt van uw oogleden. Deze sturen we naar uw zorgverzekeraar ter beoordeling.

Een ooglidcorrectie (oftewel: behandeling van de dermatochalazis) bestaat uit het verwijderen van het teveel aan huid met de spier die aan de huid vastzit. Indien nodig, kan de oogarts ook een kleine hoeveelheid vetweefsel verwijderen. Dat verschilt per patiënt.

Vergoeding zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars scharen een ooglidcorrectie onder cosmetische chirurgie. Dat houdt in dat de oogarts, indien u in aanmerking komt voor een ooglidcorrectie op medische indicatie een verzoek tot vergoeding naar uw verzekering stuurt.

De criteria voor vergoeding verschillen per verzekeraar. Sommige verzekeraars vergoeden alleen de operatie indien het huid teveel aangeboren is, anderen vinden de mate van gezichtsveldbeperking bepalend. Bovendien hangt de vergoeding af van uw aanvullende verzekering.

Het oordeel van uw verzekering ontvangt u schriftelijk. De oogarts krijgt een kopie. Als de aanvraag is afgewezen, correspondeert Oogkliniek Heuvelrug niet over de juistheid van deze beslissing. U kunt uiteraard wel zelf in beroep gaan.

Als de verzekeraar de ingreep niet vergoedt, kunt u de ingreep zelf betalen. U neemt in dat geval contact met ons op, zodat we u kunnen inplannen voor uw operatie.

Drs. Jan Cozijnsen
Drs. Jan Cozijnsen