Een optometrist voert diverse controles uit en doet vooronderzoeken voor de oogarts. Bij Oogkliniek Heuvelrug hebben optometristen zelfstandige spreekuren. Ze nemen ook de rijbewijskeuringen voor het CBR voor hun rekening.

Onderzoek van de optometrist

Het onderzoek bij de optometrist begint met een anamnese. Tijdens dit vraaggesprek krijgt u vragen over uw medische voorgeschiedenis en uw oogklachten. De antwoorden vormen het uitgangspunt voor uw oogonderzoeken. De optometrist bespreekt de resultaten van het onderzoek met u en stelt eventueel een vervolgtraject voor.

Tijdens het spreekuur is altijd een arts beschikbaar voor overleg.

Controles bij de optometrist

  • Diabetes
  • Maculadegeneratie
  • Glaucoom
  • Droge ogen
  • Na een operatie

De controles voor diabetes, glaucoom en maculadegeneratie worden afwisselend ingepland. Dit betekent dat u de ene keer bij de optometrist komt en de andere keer bij de oogarts.

Glaucoom

Tijdens een glaucoomcontrole checken we onder meer de oogdruk en bekijken we de gezondheid van de oogzenuw. Indien nodig, passen we het medicijngebruik aan of schrijven we een herhaalrecept uit. Het is gebruikelijk eens in het jaar aanvullende onderzoeken te doen, zoals een OCT-scan en een gezichtsveldonderzoek.

Droge ogen

Droge ogen zijn een veelvoorkomend probleem. Leeftijd, medicijnen en contactlenzen kunnen invloed hebben op de bevochting van de ogen. Ook omgevingsfactoren in huis en op de werkplek spelen een rol. De optometrist meet en bekijkt de kwaliteit van de traanfilm en schrijft indien nodig kunsttranen of een oogzalf voor. Soms worden punctum-plugs of bandagelenzen geplaatst.

Na de operatie

De optometrist is verantwoordelijk voor de controles na een staaroperatie. De eerste controle is daags na de behandeling. De eindcontrole minimaal vier weken daarna. Na een nastaarbehandeling komt u ook bij de optometrist op controle.