Bij Oogkliniek Heuvelrug werken gekwalificeerde mensen volgens vaste richtlijnen met hoogwaardige apparatuur. Daarbij verliezen we uw veiligheid geen moment uit het oog. Goede zorg gaat immers verder dan een juiste diagnose en behandeling.

Jaarlijks onderwerpen diverse instanties ons aan strenge kwaliteitscontroles. Daarbij wordt de hele kliniek doorgelicht: van medische handelingen en werkprocessen tot luchtbehandeling en hygiëne.

Patienttevredenheid

Minstens zo belangrijk als de strenge kwaliteitseisen, zijn uw verwachtingen. Die willen we graag overtreffen. We horen dan ook graag hoe tevreden u bent over onze zorg. We enquêteren regelmatig en houden via vergelijkingssites als Zorgkaart Nederland bij hoe u over ons denkt. Uiteraard kunt u uw ervaringen ook altijd via mail met ons delen.

Op Zorgkaart Nederland beveelt 96 procent van de patiënten ons aan. Onze gemiddelde score is een 8,7 (mei 2020).

In het kader van de verbetering van de kwaliteit van zorg van Oogkliniek Heuvelrug kunt u als patiënt voor en na  de behandeling per e-mail en/of schriftelijk worden benaderd voor kwaliteitsonderzoeken. De onderzoeken worden uitgevoerd door het ISO 20252 gecertificeerde onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek. Indien u bezwaar heeft tegen deelname aan deze kwaliteitsonderzoeken, dan kunt u dat aan onze baliemedewerkers doorgeven.

Consumentenbond

Begin 2015 publiceerde de Consumentenbond een onderzoek onder 30 ooglaserklinieken. Centraal stond de vraag hoe mensen een weloverwogen keuze kunnen maken voor een behandelaar. De Consumentenbond raadt aan onder meer te letten op het ZKN-keurmerk. Een ander advies is te controleren of de behandelend oogarts een NOG-gecertificeerd refractiechirurg is. Ook hecht de Consumentenbond waarde aan een breed behandelaanbod. In het kliniekoverzicht scoorde Oogkliniek Heuvelrug het maximum aantal vinkjes. Benieuwd naar het hele artikel? U kunt het downloaden via de kiosk-app van de Consumentenbond (voor € 1,99).

ZKN-keurmerk

ZKN (de branchevereniging van zelfstandige klinieken in Nederland) heeft in samenwerking met een onafhankelijk certificeringinstituut (KIWA) een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Daarmee willen ze voor u inzichtelijk maken of een zelfstandige kliniek aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet. Door onze kliniek jaarlijks te toetsen aan strenge eisen, ziet ZKN erop toe dat onze kwaliteit op het hoogste peil blijft staan.

Beroepsvereniging NOG

Onze oogartsen zijn lid van beroepsvereniging het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Tijdens een periodieke visitatie toetst het NOG het gehele zorgverleningsproces van onze artsen.

NGRC

Het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie is in 1997opgericht als werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). De doelstelling van het NGRC is de kwaliteit van de refractiechirugie in Nederland te bewaken en te bevorderen.

De Consensus Refractiechirurgie is als richtlijn opgesteld door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) naar internationale maatstaven en opvattingen. Het vormt een belangrijke leidraad voor het verrichten van hoogwaardige, veilige refractiechirurgie.

In 2008 ontving Nico Trap als eerste oogarts in Nederland het certificaat NOG-refractiechirurg. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) kent dit keurmerk uitsluitend toe aan oogartsen die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Zowel op het gebied van technische zorg als in de bejegening van de klant.

BIG-registratie

Bij Oogkliniek Heuvelrug zijn alle artsen BIG-geregistreerd. Om ingeschreven te kunnen blijven in het BIG-register moeten artsen hun niveau van kennis en vaardigheden op peil houden.

Gekwalificeerd personeel

Alle medewerkers van Oogkliniek Heuvelrug beschikken over de juiste diploma’s, certificaten en vaardigheden om hun werkzaamheden uit te voeren. Door regelmatig bijscholingen, trainingen en congressen bij te wonen (en organiseren), zorgen we dat we kunnen werken volgens de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.

Richtlijnen en werkvoorschriften

Al onze handelingen en verrichtingen staan beschreven in protocollen. Van balie, tot polikliniek en operatiekamer: iedereen werkt met vaste werkinstructies om continu dezelfde, hoge kwaliteit te kunnen leveren.